Service

För service och reparation av din Kamakurakikare, vänligen kontakta:

Instrumenttesto
Berghällsgatan 10
431 64 Mölndal
tel. 031-42 14 90
www.instrumenttesto.se

Tänk på att vid garantireparationer måste inköpskvitto och/eller korrekt ifylld garantisedel bifogas.